Терапевтични пакети – Болки в кръста – Сколио Център България

Терапевтични пакети – Болки в кръста

Преглед - 70 лв
Преглед + упражнения - 90 лв
Индивидуална сесия - 60 лв
Еднократна групова сесия - 30 лв

Терапевтика Болки в кръста, пакети

10 индивидуални сесии - 470 лв
13 групови сесии - 230 лв