Терапевтични пакети – Болки в кръста – Сколио Център България

Терапевтични пакети – Болки в кръста

Преглед - 50 лв
Преглед+ упражнения - 70 лв
Индивидуална сесия - 50 лв

Терапевтика Болки в кръста, пакети

10 индивидуални Шрот сесии - 400 лв

13 групови сесии, за месец - 210 лв