Нашата работа върху сколиозата беше призната на престижна международна конференция (# IRSSD2021) – Сколио Център България

Нашата работа върху сколиозата беше призната на престижна международна конференция (# IRSSD2021)

 

Тази година Children’s Wisconsin и техните академични партньори, Медицинският колеж в Wisconsin, бяха домакини на конференцията на Международното изследователско общество за гръбначни разстройства през 2021 г.

Обществото е основано през 1992 г. с цел интегриране на основната наука с клиничните грижи в полза на пациентите от цял свят. Конференциите на IRSSD осигуряват взаимодействие между клиницисти и изследователи с интереси в областта на гръбначната биомеханика, изобразяването и измерването, генетичната етиопатогенеза, растежа и метаболизма, иновациите в консервативната и хирургичната терапия и качеството на живот и функционалните резултати.

Пандемията попречи на физическата конференция, като малко над 200 присъстващи прекараха завладяващо на проницателното и много добре проведено виртуално събитие в края на януари. Професор Начи Чокалингам, д-р Роб Нийдъм и професор Том Шанън представиха работа си в рамките на симпозиума, озаглавен „Анализ на походката и стойката при сколиоза - последици за клиничната практика“, с д-р Рам Хадас от Тексаския институт за гръб. След презентациите Начи беше домакин на много оживена и интересна сесия с въпроси.

Nachi, Tom и Nikola Jevtić от Сколио Център, Нови Сад, Сърбия, представиха нашата работа „Козметични промени при пациенти след режим на упражнения Schroth: двугодишно проследяване“.

Основната цел на нашето продължително проучване е изследване на връзката между измерванията на деформациите на гръбначния стълб при сколиоза, клиничните доклади, изображенията, класификациите на кривите и данните за формата на гърба с цел разработване, тестване и валидиране на някои нови показатели за козметична деформация. Работата ни започва да показва обнадеждаващи резултати и за нас беше голяма чест да получим една от двете награди за плакати.

Tази вълнуваща работа продължава в Сърбия и България, също така и с дарено оборудване, инсталирано в Баня Лука - Босна и Херцеговина, за да се разширят изследователските усилия и в тази страна.