Терапевтични пакети – Лоша стойка – Сколио Център България

Терапевтични пакети – Лоша стойка

Преглед - 70 лв
Преглед + упражнения - 90 лв
Индивидуална сесия - 60 лв
Еднократна групова сесия - 30 лв

Болки в кръста, терапевтика, пакети

Основен (3 индивидуални сесии & 10 групови сесии) - 340 лв
13 групови сесии, за месец - 230 лв