Терапевтични пакети – Лоша стойка – Сколио Център България

Терапевтични пакети – Лоша стойка

Преглед - 50 лв
Преглед+ упражнения - 70 лв
Индивидуална сесия - 50 лв

Основен (3 индивидуални сесии & 10 групови сесии) - 290 лв
13 групови сесии, за месец - 190 лв