Обучение – Сколио Център България
За физиотерапевти, кинезитерапевти, кинезиолози

Международно 3D Шрот лечение на сколиоза

Според Асклепиус – Катарина Шрот
Под ръководството на: Axel Hennes, PT, старши Шрот инструктор