Основни ISST курсове – Сколио Център България

Основни ISST курсове

1. Описание и концепция на ISST- курс за Шрот терапевти

  • Базирана на общите физиотерапевтични принципи, Шрот терапията е основана от Катарина Шрот през 1920 г. и непрекъснато се усъвършенства чрез опита на Шрот терапевти от цял свят.
  • Използването на постурални упражнения за лечението на сколиоза се основава на научни принципи, които са свързани пряко с известните етиологии и симптоми при деформация на гръбначния стълб.
  • ISST използва индивидуална програма за упражнения, съчетаваща коригиращи модели на поведение с физиотерапевтични методи. 3D лечението на сколиоза, основано на сензомоторни и кинетични принципи, цели да улесни корекцията на асиметричните торс и стойка и да научи пациентите да поддържат все по-добре коригираната стойка в дейностите от ежедневието.
  • Основни елементи на лечебния подход са корекцията на обратимите гръбначни дисфункции, специфичната за сколиозата пасивна мобилизация, активната 3D стабилизация, коригиращото дишане, постуралния контрол, практическото обучение, свързано с дейностите от ежедневието, разработването на лесна и безопасна програма за домашни упражнения.
  • Корсетите, ако са препоръчани и предписани, се включват в терапевтичния процес, помагайки на пациентите да приемат това полезно терапевтично средство и да го използват също така, като терапевтична екипировка за подобряване на качеството на упражненията, особено при упражненията в домашна обстановка

В ISST-обучението ще разгледаме различни теоретични аспекти на сколиозата в комбинация с практическата част на терапевтичния подход.

Курсът води от повърхностното разбиране на сколиозата до по-сложни и изчерпателни клинични разсъждения, свързани с консервативното й менажиране.

Цели и обобщение

Обучението ISST дава достатъчна възможност на физиотерапевтите да осъществят консервативно лечение на пациенти с гръбначни отклонения, предимно с идиопатична сколиоза и кифоза.
Целта е да се предотврати операцията, да се забави или спре прогресията и да се разработят ефективни стратегии на пациентите за подобряване на социалната им активност и дейности в ежедневието. Това също има положителен ефект върху общото HQL (здраве, свързано с качеството на живот) на деца, възрастни и много възрастни пациенти, страдащи от сколиоза и кифоза.
Обучението дава възможност на ФТ да разбере биомеханичните условия на асиметричните постурални аспекти и асиметричното натоварване на гръбначния стълб, водещи до функционални и структурни адаптации и допълнителен риск от прогресия.
Специфична физиотерапия, показана за пациенти с корсет, пациенти с предписание за операция или след оперативни такива.
Терапевтите се научават да определят ролята си при работа в екип, в интердисциплинарна мрежа от лекари, хирурзи, ортопедични техници (ортотисти), родители, пациенти, психолози.

2. Право на участие в ISST курса

Шрот терапията в исторически план е концепция за физиотерапия и следователно курсовете за сертифициране се предлагат изключително на физиотерапевти и терапевти, изпълняващи същата, на физиотерапевтите, функция. Заинтересованите лекари биват насочени към SOSORT, SRS, срещи и конференции на тема сколиоза, както и специални курсове или посещения в специализирани клинични центрове.

2.1 Насоки за SOSORT

SOSORT (Международна организация за консетвативно лечение на сколиоза), създадена през 2004г, с ключови членове на водещи европейски Шрот клиники, като основатели. Оттогава Шрот терапията винаги е била активно ангажирана и следваща консенсусните препоръки на SOSORT. Съглашението на SOSORT от 2011г, относно насоките за консервативно лечение на сколиоза, определя водещите членове на мултидисциплинарния екип: лекар по медицина, ортотист и физиотерапевт. Към методите с упражнения, които се придържат към насоките за лечение на SOSORT и принадлежат към „Специфичните физиотерапевтични упражнения при сколиоза“ (PSSE), се включва и метода на Шрот.

3. ISST – Програма на курса за ISST- Шрот терапевт

Пълният курс включва две части, по пет дни всяка и общо 77 часа (CEU).

В рамките на 3-6 месеца между интензивните петдневни обучения, терапевтът трябва да внедри и практически да приложи наученото в ежедневието си.
Инструкторът дава задачи, чието изпълнение е необходимо за участието в следващата част.

Изключение прави десетдневния курс, съчетаващ част I и част II, поради обучение в специфични условия.

Намерението е да се постигне сериозно и интензивено навлизане в практическия опит.

Цените за курсовете варират в зависимост от броя на участниците и местните условия.

3.1 ISST част I и ISST част II

3.1.1 Цели и описание на част I

В първия курс се представят общия преглед на теорията и практическите части на подхода, комбинирани с обща информация относно сколиозата.
Студентите ще се научат да разпознават характеристиките на сколиозата, да я оценяват, да класифицират пациентите и да започнат да развиват мисленето за „блоковете на тялото“ и за необходимите корекции в равнините на тялото, около биомеханичните оси. Коригиращото дишане представлява основен елемент за използването на вътрешните сили, с цел подобряване на функционалността и подвижността в конкавните страни на деформирания и променен торс.

Позиционирането с прости средства е от съществено значение за процеса на обучение, от просто към по-сложно разбиране, а също така и първа стъпка в адаптирането на ISST елементите в ежедневието на терапевтичния процес.
Участниците изучават Основните Корекции, включително корекциите на таза с Основно Напрежение и асистираща раменна тракция. Мануалните техники ще се използват за проприоцептивно обучение и за подобряване на функционалните възможности на пациентите.

Основните триизмерни стабилизиращи упражнения, при стабилно позициониране, помагат за възстановяване на физиологичната подравненост. Важно е да адаптирате и интернализирате инструкциите за типичните упражнения, за да достигнете до състояние на автоматизъм в процеса на обучение.
В края на част I се провежда писмен изпит.

Задача за домашна работа / учебна задача

Между част I и част II участниците трябва да подготвят документация за 2 случая, на двама различни пациенти.
Документацията включва протокол за преглед, диаграма на позициониране, снимки на пациента в изправено положение (тест на Адамс отпред-отстрани-отзад), с Основни Корекции в легнало и седнало положение, и терапевтичен план: 3 упражнения, едно дихателно упражнение, две мобилизационни техники, две домашни упражнения.

В част II тези документи ще бъдат предпоставка за процеса на сертифициране; някои от случаите ще бъдат представени и дискутирани.

Учебна задача

Студентите трябва да прочетат насоките за сколиоза на SOSORT от 2011г в Pubmed, списанието за сколиоза е журнал с отворен достъп: www.scoliosisjournal.com

Целта на домашната задачата и изучаването й, е да се работи независимо с инструментите за оценяване и да се практикува изследването, подготовката и документацията за специфичната терапия за сколиозата.
Представянето на случая в част II описва начините за внедряване на програмата в ежедневието и предлага възможност за обсъждане на ограниченията и перспективите на подхода.

Изучаването на насоките на SOSORT 2011 помага да се разбере диапазона от различните, по-малко и по-интензивни елементи на консервативна терапия (редовно наблюдение, проактивна терапия, базирана на упражнения, непълно /постоянно носене нa корсет, хирургическа интервенция) по отношение на оценката на риска от прогресия. Свързването със списанието за сколиоза е необходимо, за да намерите по-актуална и разгърната информация в областта на сколиозата.

3.1.2 Цели и описание на част II

Част II на обучението ISST дава задълбочено навлизане в метода Шрот. Теоретичните аспекти са преразгледани и усъвършенствани; обсъждат се допълнителни класификации като Кинг, Ленке и Риго; представени са основните принципи на корсетолечението.

Част II завършва стандартизирания терапевтичен процес, от физикалния преглед до индивидуалния терапевтичен план, състоящ се от упражнения, постурално обучение и по-специфични мануални помощни техники. Типичните упражнения, използвани в по-функционални и предизвикателни варианти, за адаптиране на терапевтичната програма към променящия се капацитет за упражнения на пациентите.

Ще бъде представена връзката между сколиозата и латеролистезата. По този начин терапевтът научава повече за сколиозата при възрастните пациенти. Сколиозата и болката са централният аспект при тази група пациенти, и на двете трябва да бъде обърнато внимание в терапевтичната програма, в която да бъдат засегнати отделно.

Във функционалните части участниците работят самостоятелно под контрола на инструктора и имат шанса да обсъждат проблеми в терапевтичния екип.
За да разберете повече за хирургичния начин за лечение, ще бъде направен кратък преглед на историята и основните техники.

3.2 Етика и процес на сертифициране

ISST Сертифицирането разрешава практикуването на метода, в съответствие с концепцията на Katharina Schroth, но не позволява да се преподава метода на други специалисти. В случай на неспазване, сертификатът и статутът ISST Шрот терапевт ще бъдат отнети.

Полагането на писмен и практически изпит е необходимо условие,за да получите ISST сертификат.
На практическия изпит студентът трябва да подготви терапевтичен план за измислен пациент, включващ терапевтична диаграма, данни от сколиометър, стандартизирана програма за упражнения и оценка на риска от прогресия. Във втората част терапевтът представя свой пациент, с неговите/нейните типични характеристики и избрани елементи от лечебната програма.

Кредити за продължаващо обучение (CEC): За да запазят валидността на ISST сертификата, Шрот терапевтите трябва да участват в ISST опреснителни курсове в рамките на 3г след последното подновяване. Курсовете за опресняване биват организирани или от регионалните инструктори, или от старшия инструктор. Участниците могат свободно да избират опреснителни курсове в различни райони, одобрени от Международния Институт за Обучение ISST.