Клинични изображения – Сколио Център България

Резултати: Клинични изображения

Шрот терапията дава видими резултати след няколко месеца интензивно прилагане.
Тук можете да видите някои от резултатите на пациентите, които са преминали лечение и са успели да подобрят състоянието си.