Диагностика на сколиозата – Сколио Център България

Диагностика на сколиозата

 • Визуално наблюдение на тялото
  • Клинична картина
  • Тест на Адамс (тест с навеждане напред)
  • Измерване ротацията на торса със сколиометър
  • Тест за подвижност на гръбначния стълб
  • Тестване на хипермобилността на лигаментарния апарат
  • Оценка на статиката на тялото
 • Радиологична оценка на рентгеновите снимки
  • Измерване на ъгъла на Коб, коронарния баланс и ротацията на телата на прешлените, базирано на рентгеновата снимка
 • Топографски изображения
  • Топографското изследване се прави с помощта на специална камера, която функционира използвайки скоростта на светлината за да определи разстоянието и времето между обекта и приемника. Получава се топографско сканиране на гърба с подробни числови параметри на всяко отклонение.
*Измерването на равновесието на тялото може да бъде осъществено и чрез внедряване на съвременна компютърна платформа.