Терапевтични пакети – Сколиоза и кифоза – Сколио Център България

Терапевтични пакети – Сколиоза и кифоза

Преглед - 70 лв
Преглед + упражнения - 90 лв
Индивидуална сесия - 60 лв
Еднократна групова сесия- 30 лв

Сколиоза, Шрот терапевтика, пакети

12 индивидуални Шрот сесии - 550 лв
15 индивидуални Шрот сесии - 660 лв

13 групови сесии, за месец - 290 лв
22 групови сесии, за месец - 440 лв