Терапевтични пакети – Сколиоза и кифоза – Сколио Център България

Терапевтични пакети – Сколиоза и кифоза

Преглед - 50 лв

Преглед + упражнения - 70 лв

Индивидуална сесия - 50 лв

Сколиоза, Шрот терапевтика, пакети

12 индивидуални Шрот сесии - 500 лв

15 индивидуални Шрот сесии - 590 лв

13 групови сесии, за месец - 260 лв

22 групови сесии, за месец - 400 лв