Шрот Метод – Сколио Център България

Шрот Метод

Шрот методът се превърна в най-разпознаваемия, базиран на упражнения подход, за консервативно лечение на сколиоза.

Шрот терапията има дълга традиция. Основана е през 1921г. от Катарина Шрот в град Майсен, разположен в източната част на Германия.

През 1961г. Катарина и дъщеря и Криста, се преместват в Бад Зобернхайм и през 1983г. основават – „Клиниката на Катарина Шрот“

Шрот е метод с дългогодишни традиции, използван предимно при нехирургично лечение на сколиоза.

По време на тренировка е много важно да се вземе предвид правилното позициониране на таза, представляващо основата на гръбначния стълб, от която зависи положението на проксималните части на тялото. Също така трябва да се обърне голямо внимание на правилното ротационно коригиращо дишане, което оказва влияние върху увеличаването на виталния капацитет на белите дробове, спирането на прогресията на кривата и коригирането на вече съществуващата деформация. Освен силата на собствените мускули, Шрот разчита на силата на гравитацията и силата на допълнително натоварване. Целта на метода е да се постигне постурален баланс и да се избегне операция.

Упражненията се изпълняват ежедневно под наблюдението на терапевт. Като допълнение към тях, от голяма важност е и как човек се справя с проблема си в ежедневието. Упражнението няма ефект, ако човек не се придържа към основните правила, когато става дума за ежедневни дейности (как стои, седи, пише домашно, лежи и т.н.)

 
 

Международна Шрот триизмерна терапия за сколиоза

Ефективно консервативно лечение на сколиоза
Образование и обучение за нехирургично лечение на сколиоза