Блог – Сколио Център България
8. април 2021.

Сколиоза и витамин D

Досега са изложени редица теории, които се опитват да обяснят началото на адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС). Произходът на АИС не може да бъде свързан с един специфичен фактор, но винаги е набор от няколко свързани такива - генетични предразположения, хормонален и биохимичен дисбаланс, нарушена биомеханика на гръбначния стълб, влиянието на околната среда и начина на живот.
23. март 2021.

Сколиоза при възрастни

Гръбначните деформации при възрастните могат да окажат значително влияние върху качеството им на живот. Сколиозата при възрастни, която се появява в юношеството, може да бъде разделена на 3 възрастови категории: по-млади (18-30 години), средна (30-40 години) и по-възрастни (над 40 години) и се определя като деформация на гръбначния стълб, с ъгъл на Коб по-голям от 10 градуса, при индивиди със завършен растеж и развитие.
20. февруари 2021.

Нашата работа върху сколиозата беше призната на престижна международна конференция (# IRSSD2021)

Обществото е основано през 1992 г. с цел интегриране на основната наука с клиничните грижи в полза на пациентите от цял свят. Конференциите на IRSSD осигуряват взаимодействие между клиницисти и изследователи с интереси в областта на гръбначната биомеханика, изобразяването и измерването, генетичната етиопатогенеза, растежа и метаболизма, иновациите в консервативната и хирургичната терапия и качеството на живот и функционалните резултати.
9. февруари 2021.

Ювенилна сколиоза

Типът идиопатична сколиоза, който се появява между 4 и 9 годишна възраст, се нарича ювенилна сколиоза. Периодът от време, когато настъпва ювенилната сколиоза, се характеризира с много по-бавен растеж и развитие на детето и следователно много по-бавна прогресия на сколиотичната крива. Ювенилната сколиоза също е най-рядката разновидност на сколиозата. Факт е, че момчетата узряват скелетно по-късно от момичетата и при тях ювенилната сколиоза се появява малко по-рано, на около 5 годишна възраст, докато при момичетата се диагностицира на около 7 години.