Шрот лагер – Разлог, България

2. ноември 2020. - 8. ноември 2020.

Ако се интересувате от този лагер, моля

Свържете се с организатора

Имейл: vessela.k.tomova@gmail.com


Шрот лагерът е интензивно няколкодневно лечение за хора, страдащи от сколиоза или кифоза. Лагерът се провежда по метода на Шрот, който се основава на триизмерната корекция на деформацията на гръбначния стълб.

  • Възраст на пациента: минимум 10г
  • Брой пациенти на лагер: 8 до 13
  • Обща продължителност на ежедневните упражнения: 4 часа и 30 минути (разделени на три блока по час и половина, с почивки помежду им)