ISST курс – част 1 (София, България) 2115 – Сколио Център България

ISST курс – част 1 (София, България) 2115

1. септември 2021. - 5. септември 2021.

Местоположение: СКОЛИО Център, София 1000, бул. Княз Александър Дондуков 14, ет. 2

Основен ISST – Част I (София, България)


700 €

Цена на курса

Курсът включва следното:

  • ISST 5 дни обучение (38,5 часа присъствено време)
  • Учебник за първата част на курса

*Информация за възможностите за настаняване може да бъде получена чрез запитване по имейл

Език: Английски, с превод на български


Инструкция за плащане и политика на анулиране

Плащанията се извършват в евро (€) или в български лева (BGN).

Плащането може да се извърши на две вноски, така че първата вноска се плаща 3 месеца преди началото на курса, а втората в деня, в който курсът започва.

В случай на анулиране на участие в курса 3 месеца преди старта, можете да възстановите парите си минус сумата от 150 евро, в случай на анулиране в рамките на период, по-кратък от 1 месец до началото на курса, вашите пари ще бъдат възстановени минус сумата от 350 евро.

За да бъде осъществен курсът, е необходимо да се съберат минимум 7 и максимум 14 участници. В случай, че участниците са по-малко от 7, Организаторът си запазва правото да отмени курса и в този случай парите ще бъдат възстановени на участниците в пълния им размер.

Инструкции за плащане:

Платец: Вашето име, фамилия и адрес
Основание: Обучение ISST методи
Титуляр: Сдружение СКОЛИОЗА
Сметка: IBAN: BG19UNCR70001523087229
Суифт код: UNCRBGSF
Референтен номер: номер на курса

Всички платежни документи е необходимо да бъдат запазени и представени като доказателство в деня на курса!
Също така е възможно плащането да се извърши от фирма или друго ЮЛ (юридическо лице); в този случай е необходимо да се свържете с нас чрез имейл scoliosisbg@gmail.com, за да Ви издадем проформа фактура. Не е възможно плащане с карта.


Ако се интересувате от този курс, моля свържете се с организатора

Весела Томова

Имейл: ScoliosisBG@gmail.com

Забележка: Вашата регистрация за участие трябва да бъде потвърдена от страна на организатора, за да бъде приета. Затова се уверете, че имейлите ви не попадат в папката за нежелана поща /spam.


Водещ инструктор:

.