Nešto više o skoliozi

Nešto više o skoliozi

Schroth instruktor i kineziterapeut Nikola Jevtić, vam govori nešto više o skoliozi, na koji način se borimo sa ovom vrstom deforimiteta i šta je to Schroth metoda.