Prvi ScoSym webinar

Prvi ScoSym webinar

Prvi ScoSym webinar je održan 23.05.2020. na kom su kao panelisti uzeli učešće eminentni svetski stručnjaci koji se bave problemom skolioze sa kliničkog i naučnog aspekta. Teme na koje su panelisti govorili su:

  • "Etiologija idiopatske skolioze" - Dr Theodoros B. Grivas, Tzaneio Opšta bolnica Pirej, Atina
  • "Uloga sagitalnog profila kod osoba sa skoliozom" - Prof. Dr René Castelein, Univerzitet Utreht, Holandija
  • "Rano otkrivanje skolioze" - Joe O’Brien, Nacionalna Fondacija za Skoliozu, Boston, SAD

Panel, koji je moderirao MSc Nikola Jevtić, Scolio Centar, Srbija, je ispratio veliki broj učesnika iz celog sveta.