Samopouzdanje i samopoštovanje kod adolescenata sa skoliozom

Samopouzdanje i samopoštovanje kod adolescenata sa skoliozom

Scolio Centar je jedinstven po tome što ima tim stručnjaka koji problemu pristupaju sa više aspekta.

Skolioza je deformitet kičmenog stuba koji pored radiološkog i kliničkog problema, često sa sobom nosi i smanjeno samopouzdanje dece i mnogobrojne psihološke probleme, zato je veoma bitan i kvalitetan psihološki pristup pored terapijskog.

Mariana Tišma - Psiholog / Psihoterapeut