Trodimenzionalni mider

Sanomed mider

Cheneu mider je prvi put predstavljen 1979.godine, od strane dr Jackes Cheneau i profesora Matiasa. Cheneu mider je dobio ime po doktoru Jackes Cheneu, i napravljen je iskuljučivo prema njegovim uputstvima. Tokom svoje istorije razvoja menjao je svoju formu i funkciju. 

Sanomed mider je osmišljen po principima Cheneau midera i 100 % kompatibilan sa Katharina Schrot vežbama. Dizajniran je od strane Nemačkog instituta ,,Sanomed“, čijem dizajniranju je najviše doprineo Michael Rexing. Sanomed mider je složena korektivna asimetrično konstruisana ortoza, koja se odlikuju zonama pritiska (jastučići) i slobodnim prostorima (zone ekspanzije). Najvažnija funkcija su derotacija (odvrtanje kičme), elongacija (istezanje) i korekcija sagitalne ravni (bočni pogled na kičmu). Zone pritiska (jastučići) se postavljaju u nivou prominentnih delovima tela. Oni proizvode maksimalnu silu na apikalnom delu krivine (vrhu krivine). Delovi za ekspanziju se poklapaju sa usukanim ili kolabiranim delovima. Ovaj prostor omogućava pokrete disanja kojima se postiže dodatna derotacija kičmenog stuba. Mehanika disanja koju mider nameće stvara dodatni dinamički efekat derotacije, vrši preoblikovanje grudnog koša i svojim delovanjem utiče na formiranje bočnih krivina kičmenog stuba. Biomehanika midera se može objasniti kroz dejstvo zona pritisaka i zone ekspanzije. 

Efikasnost midera zavisi od: položaja zona pritisaka (jastučića), njihovog nivoa, rastojanja i orijentacije u prostoru koji rade kao sistem parova sila. Krivina, tačnije njen obrazac određuje specifičnost dizajna zona pritisaka i prostora za disanje ili ekspanziju. Za dobar standard je bitna i neohodna pouzdana klasifikacija. Da bi odredili klasifikaciju skolioze potrebno je uraditi rengdgenski snimak. Tip midera se određuje isključivo prema klasifikaciji i obrascu skoliotične krivine, što znači da je svaki mider jedinstven i individualan.