Paketi tretmana - bol u leđima

 DijagnostikaIndividualni tretman sa Schroth terapeutomGrupni program
3x nedeljno
Grupni program 5x nedeljno
Novi Sad    
Belgrade    

Cene su izražene u dinarima (RSD)


Poluintenzivni tretman

Uključuje inicijalno testiranje, 2 tretmana dnevno u trajanju od 90 min i finalno testiranje
 
 1 nedelja2 nedelje3 nedelje
Novi Sad36.000,0065.000,0090.000,00
Belgrade36.000,0065.000,0090.000,00

* Paket uključuje dve masaže nedeljno

 

 

Intenzivni tretman

Uključuje inicijalno testiranje, 3 tretmana dnevno u trajanju od 90 min i finalno testiranje
 
 1 nedelja2 nedelje3 nedelje
Novi Sad42.000,0075.000,00105.000,00
Belgrade42.000,0075.000,00105.000,00
Sofija42.000,0075.000,00105.000,00

*Paket uključuje dve masaže nedeljno