ISST Refrešer kurs

ISST Refrešer kurs je dvodnevni kurs: sastoji se od praktičnog i teorijskog dela, kao i studija slučaja. Radionice drži sertifikovani Šrot instruktor. Cene mogu da variraju u zavisnosti od broja učesnika i uslova.


Nema dešavanja u najavi.