ISST Schroth edukacija

ISST Schroth trening omogućava fizioterapeutima da pruže adekvatan tretman osobama koje imaju problem sa deformitetima kičmenog stuba, uglavnom sa idiopatskom skoliozom i kifozom. Cilj tretmana Schroth metodom je sprečavanje operacije, usporavanje ili zaustavljanje progresije skolioze, kao i razvijanje efikasnih načina na koje se pacijenti nose sa ovim stanjem i uključuju u aktivnosti svakodnevnog života.

Obuka omogućava fizioteraeutima da razumeju biomehaničke uslove asimetričnih posturalnih aspekata i asimetrično opterećenje kičme što vodi ka funkcionalnim i strukturalnim adaptacijama i daljem napredovanju. Takođe, fizioterapeuti će naučiti da shvate svoju ulogu u okviru multidisciplinarne mreže lekara, hirurga, ortopedskih tehničara (ortotičara), roditelja, pacijenata, psihologa.

Tokom 3-6 meseci između intenzivnih petodnevnih treninga, terapeut mora da primenjuje naučene elemente u svojoj svakodnevnoj praksi, a instruktor vrši raspodelu zadataka neophodnih za učešće u narednom delu.

Oblasti koje će biti pokrivene:

 1. Osnove: Etiologija, biomehanički koncept, koncept začaranog kruga, progresija, posturalna neravnoteža, funkcija i struktura, mider, operacija
 2. Dijagnostika: Klinički pregled, protokol terapije, rendgenski pregled, skoliometar, funkcionalni testovi
 3. Klasifikacija: Schroth, King, Rigo, Lenke
 4. Specifična mobilizacija: pasivne, pomoćne, aktivne specifične manuelne tehnike: lateralna fleksija, bočno pomeranje, derotacija, sagitalna adaptacija
 5. Terapija disanjem: Korektivno disanje: specifična unutrašnja derotacijska sila koja deluje nasuprot patomehanizmu skolioze i mobilizirati restriktivne disfunkcije grudnog koša
 6. 3D stabilizacija: Vežbe u korekciji idiopatske skolioze, od pozicioniranja do auto-korekcije
 7. Aktivnosti u svakodnevnom životu: Promene držanja, pristupi slobodnom vremenu, izbegavanje napredovanja i smanjenje asimetričnog opterećenja
 8. Sagitalna korekcija: Korekcija u sagitalnoj ravnini je neophodna za stabilnost kičme, posebno u lumbalnom području
 9. Vežbe sa miderom: Multidisciplinarni koncept
 • Edukacija se sastoji iz dva dela u trajanju od po pet dana, ukupno 77 sati.
 • Instruktor kursa je licencirani internacionalni Schroth instruktor Nikola Jevtić.
 • Ukupna cena edukacije je 1600 EUR odnosno 800 EUR za svaki deo. Plaćanje je moguće u više mesečih rata.
 • Za dodatne informacije i prijave pošaljite nam email na scoliosis.rehabilitation@gmail.com