Osnovni ISST kurs - prvi deo - raspored


Osnovni ISST kurs – 2. deo (Atina, Grčka)

Od: 30. juna 2021. - Do: 4. jula 2021.

Lokacija: Center of Functional Physical Therapy, Protogenous 8, Athens 10554, Greece

Osnovni ISST kurs – 1. deo (Sofija, Bugarska)

Od: 1. septembra 2021. - Do: 5. septembra 2021.

Lokacija: Scolio Centar, Sofia 1000, Bul. Kniaz Aleksandar Dondukov 14, Bugarska

Osnovni ISST kurs – 1. deo (Novi Sad, Srbija)

Od: 22. septembra 2021. - Do: 26. septembra 2021.

Lokacija: Scolio Centar, Futoški put 1, 21000 Novi Sad, Srbija