Aleksandra Ilić

 

Aleksandra Ilić

Kineziterapeut - Sertifikovani Schroth terapeut

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja,Univerzitet u Novom Sadu
Smer: Diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom

Dodatna edukacija i zanimanja
 • Licencirani Schroth terapeut
 • Student prodekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje
 • Član Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu
 • Sekretar Studentskog parlamenta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
 • Predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
 • Član SKONUS-a
 • Član Nastavno Naučnog veća FSFS
 • Član Saveta fakulteta FSFV Trener odbojke od 2012.
 • Mentor u kampu životnih veština,Čortanovci od 2014.
 • Organizator Studentskih konferencija „Difovijada“
 • Član organizacionog odbora EQOL-a 2016.