Danka Ljubojević

 

Danka Ljubojević

Kineziterapeut - Sertifikovani Schroth terapeut

Rođena 1993.godine u Užicu. Završila srednju medicinsku skolu 2012.godine, iste godine upisuje Fakultet sporta i fizčkog vaspitanja u Novom Sadu koji završava 2016. i stiče zvanje diplomiranog profesora sporta i fizičkog vaspitanja. Iste godine upisuje master studije na istoimenom fakultetu.

Dve godine rada u školici sporta,, Star“ u periodu od 2015-2017, gde je bazirano na poboljšavanju motoričkih sposobnosti dece od 3-7 godina. Praksa u sticanju radnog iskustva sa decom sa posebnim potrebama u trajanju od 6 meseci tokom 2016.godine u sportskom klubu ,,Delfin“ nakon čega odlazi u Ameriku (Colorado) na period od 5 meseci radi boljeg usavršavanja engleskog jezika i upoznavanja drugih kultura. U Scolio centru kreće sa radom 2017.godine gde nakon godinu dana odlazi u Ljubljanu i završava edukaciju za lumbalni bolni sindrom kod Stuart McGill-a, iste godine završava edukaciju i postaje sertifikovani Schroth terapeut i nastavlja praktično usavršavanje kroz rad na ISST Schroth campovima. U toku iste godine odlazi za Split gde završava DNS edukaciju.

Dodatna edukacija i zanimanja
  • 2012. Pružanje medicinske pomoći na sportskom takmičenju na Tari
  • 2015. Podpredsednik studentske Asocijacije Fakulteta sporta I fizičkog vaspitanja
  • 2015. Zaposlena u skolici sporta ,,Star”
  • 2015.2016 Angažovana od strane fakulteta kao vođa studenata za upis na Fakultet sporta I fizičkog vaspitanja
  • 2016. Praksa u radu sa decom sa posebnim potrebama u sportskom klubu ,,Delfin”
  • 2017. Odlazi u Ameriku (Colorado) radi usavršavanja engelskog jezika
  • 2018. Edukacija za bol u ledjima kod prof. Stuart McGill-a u Ljubljani
  • 2018. Završava edukaciju nakon koje dobija licencu I postaje sertifikovani Schroth terapeut
  • Rad na ISST kampovima u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji
  • 2018. Završena DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization) edukaciju u Splitu