Nikola Jevtić

 

Nikola jevtić

Kineziterapeut - Regionalni Schroth Instruktor

Rođen je 1986. godine u Kruševcu. Završio je Medicinsku školu u Kruševcu 2005. godine, a 2011. godine stiče zvanje profesor fizičkog vaspitanja-diplomirani kineziterapeut na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Na istom fakultetu završava master studije 2013. godine sa prosečnom ocenom 9,50 i stiče zvanje master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Doktorske studije upisuje 2013. godine na istoimenom fakultetu.

Kao demonstrator na predmetu Kineziterapija i stručna praksa Kineziterapije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja bio je angažovan od 2009.-2010. godine. U tom periodu stiče i radno iskustvo tokom rada na poboljšanju motoričkih sposobnosti kod dece predškolskog uzrasta u skolici sporta. Cilj ovog pristupa bio je uspostavljanje pravilnog rasta i razvoja uz primenu korektivnih vežbi.

Nakon ponovne jednogodišnje saradnje na fakultetu, ovoga puta kao saradnik u nastavi na predmetu Kineziterapija, u periodu od 2011.-2012. godine, odlazi u Nemačku na “ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinik”, na specijalizaciju Schroth trodimenzionalne metode za korekciju skolioze i kifoze. Po povratku iz Nemačke počinje profesionalno da primenjuje znanje Schroth metode u radu sa osobama koje imaju skoliozu i/ili kifozu. Od 2014.-2015. godine, bio je uključen u timu istraživača na IPA-spinelab međunarodnom projektu pod nazivom “Unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme” koji je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja iz Novog Sada uspešno sproveo u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja iz Sarajeva. Po završenom projektu, postaje spoljni predavač na Kineziološkom Fakultetu u Splitu na predmetu “Kineziterapija”.

Postaje regionalni Schroth instruktor ispred nemačkog instituta “Spine-Concept-Sobernheim” 2017. godine i stiče pravo da sprovodi Schroth edukaciju. Do sada je edukaciju sprovodio u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni I Hercegovini, Bugarskoj I Holandiji.

Osnivač je ISST Schroth kampa na kome učestvuju osobe koja imaju skoliozu i kifozu.Kamp se sada sprovodi u više zemalja: Srbija, Bugarska, Hrvatska, Rumunija, Kanada, Turska, Amerika.

Dodatna edukacija i zanimanja
 • 2009. učestvovao je i prezentovao svoj istraživački rad na međunarodnoj studentskoj konferenciji “Sport kao životni stil” na Masarikovom Univerzitetu u Češkoj.
 • 2009. prezentovao je svoj rad na kongresu Antropološkog društva Srbije u Prolom Banji.
 • 2009. učestvovao je na 13. Simpozijumu za sport i fizičko vaspitanje za mlade na Ohridu u Makedoniji i prezentovao svoj naučni rad.
 • 2010. učestvovao je na 14. Simpozijumu za sport i fizičko vaspitanje za mlade na Ohridu.
 • 2010. položio kurs za ručnu masažu sa poznavanjem elemenata sportske masaže, “Novosadski Otvoreni Univerzitet”, Novi Sad.
 • 2011. pohadjao kurs engleskog jezika u internacionalnoj školi “Sprachaffe” na Malti.
 • 2012. završio specijalizaciju na ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinici u Nemačkoj i dobio zvanje Schroth terapeuta.
 • 2013. prezentovao je svoj istraživački rad na kongresu Antropološkog društva Srbije u Novom Sadu.
 • 2013. obnovio licencu za Schroth teapeuta na ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinici.
 • 2013.-2014. bio je član istraživačkog tima na IPA projektu pod nazivom “Unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme – SpineLab”
 • 2014. obnovio licencu za Schroth terapeuta na ASKLEPIOS, Katharina – Schroth Klinici.
 • 2014. prošao obuku za rad na aparaturi Spinal Mouse i Contemplas.
 • Maj 2016. učestvovao na SOSORT-u “The Society on Scoliosis Orthopeadic and Rehabilitation Treatment” Banff, Kanada.
 • April 2017. dobio licencu ISST instruktora i stekao zvanje “Regionalni Schroth instruktor”.
 • Septembar 2017. – Decembar 2017. realizator projekta grada Novog Sada: „Prevencija i korekcija deformiteta kod dece i sportista uz efikasno i pravovremeno reagovanje”.
 • Oktobar 2017. – Jun 2018. učestvovao kao predavač na projektu „Fizička aktivnost u službi zdravlja“ akreditovanom od strane Zdravstvenog Saveta Srbije.
 • April 2017. učestvovao na SOSORT-u “The Society on Scoliosis Orthopeadic and Rehabilitation Treatment” Lyon, Francuska.
 • April 2018. učestvovao na SOSORT-u “The Society on Scoliosis Orthopeadic and Rehabilitation Treatment” Dubrovnik, Hrvatska.