Posturalni poremećaji, odnosno loše držanje tela kod dece i odraslih je u naglom porastu poslednjih godina. Savremeni način života i moderna tehnologija su nam sa jedne strane ubrzali život, dok sa druge strane znatno smanjili potrebu za kretanjem što se negativno odrazilo baš na najmlađoj populaciji.

Scolio Centar nudi usluge korektivnog programa za sve uzraste

Pokret je osnova vežbanja u cilju poboljšanja stabilnosti, smanjenja bolova, boljeg držanja tela i prevencije sportskih povreda. Naš korektivni program u Scolio Centru bazira se na korektivnoj gimnastici što uključuje elemente Schroth metode. Kako su posturalni poremećaji – loše držanje kod dece u stalnom porastu nameće se potreba za specifičnim načinom vežbanja koje naš program pruža.
Na samom početku tretmana, sprovodi se testiranje osobe, gde se utvrđuju antropometrijske karakteristike, statička snaga pojedinih mišićnih grupa, gipkost i stanje posture.
Potrebno je istaći da se poremećaji stava ili držanja tela razlikuju od deformiteta. Deformitet predstavlja promene na koštanom sistemu dok kod loše posture postoje promene na mišićnom aparatu. Iako su kod posturalnih poremećaja promene u početku samo funkcionalne, kasnije one mogu preći u strukturalne promene. Skolioza i kifoza su najčešći deformiteti koji se javljaju kod dece, najčešće u predpubertetskom i pubertetskom periodu.
Dobra uravnoteženost mišića i ligamenata koštano-zglobnog sistema daje dobru osnovu za pravilno držanje tela. Pravilno držanje tela je stanje dobrog mišićno-skeletnog balansa koji štiti od nastajanja i progresivnog razvoja posturalnih poremećaja onih struktura koje drže telo u uspravnom stavu ili nekom drugom položaju, bilo u kretanju ili pri mirovanju. Loše držanje se može lakše rešiti ako se na vreme uoči problem i krene se u adekvatan rad.
Smanjena aktivnost i slabost pojedinih grupa mišića, može izazvati pojavu različitih poremećaja, od ravnih stopala, X ili O nogu, kifotično, lordotično ili skoliotično lošeg držanja. Reči: “kriva kičma”, “loše držanje”, “loša postura” se sve češće primenjuju kod današnje populacije, korektivnim vežbama i pravilnim pristupom možemo mnogo lakše rešiti ove probleme.

Oblici posturalnih poremećaja po lokalizaciji


Oblici posturalnih poremećaja po lokalizaciji
Kičmeni stub:
skoliotično, kifotično i lordotično loše držanje
Grudni koš:
ispupčene grudi, izdubljene grudi
Donji ekstremiteti:
X” noge, “O” noge, hiperekstenzija nogu, ravna stopala
Sve češća pojava bola u leđima kod dece!

Mnogobrojni su uzroci nastajanja devijacija kičmenog stuba i bolova u leđima. Gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost (koja polaskom u školu dodatno opada). Nepravilan položaj tokom sedenja, stajanja, treniranja izaziva veliko opterećenje mišićno-ligamentarne strukture kičmenog stuba. Lumbalni deo kičme trpi veliko opterećenje, tako da pogrešno vežbanje može dovesti do disbalansa lumbalne i abdominalne regije

 
pravilno-drzanje

Oslobađa telo pritiska

Očuvanje kičmenog stuba i opšteg zdravlja

Ravnomerni raspored težine

Bolji sveukupni izgled

nepravilno-drzanje

Bol u vratu i leđima

Povreda kičme i ramena

Bol u kolenima i stopalima

Skolioza

Osteoporoza

Pogoršanje krvnog pritiska

Teškoće pri disanju

Pogoršanje digestivnog sistema

 

 
Trudimo se da vežbama dovedemo telo u balans i samim tim rasteretimo delove tela koje su bili više opterećeni i tako opterećenje dovedemo u ravnotežu. Pravilnim vežbanjem se može postići da osobe nikada ne dođu u situaciju da imaju bol ili da estetski deo predstavlja problem za funkcionisanje i životne aktivnosti u budućnosti.