Loše držanje

Loše držanje predstavlja funkcionalne promene na mišićnom aparatu, koje su zbog savremenog načina života sve više prisutno kod mladje populacije. Ukoliko se ne vrši tretiranje lošeg držanja funkcionalne promene mogu preci u strukturalne što predstavlja nastanak deformiteta kicmenog stuba, iz tog razloga od krucijalnog značaja jeste rana dijagnostika kao I da se pravovremeno krene sa adekvatnim radom. Cilj tretmana je postizanje dobrog mišićno-skeletnog balansa koji štiti od progresije posturalnog poremećaja.