Schroth je dugogodišnja tradicionalna metoda, koja se prevashodno primenjuje u neoperativnoj korekciji skolioze

Vežbe

Ovaj sistem vežbanja koristi se u savremenoj kineziterapiji. Tokom vežbanja je veoma bitno voditi računa o pravilnom pozicioniranju karlice koje predstavlja bazu kičme i od čijeg položaja zavisi položaj proksimalnih delova tela. Takođe, velika pažnja mora biti usmerena na pravilno rotaciono korektivno disanje. Rotacionim korektivnim disanjem se utiče na povećanje vitalnog kapaciteta pluća, zaustavljanje progresije krivine i vrši se korekcija već postojećeg deformiteta.

Vežbe se izvode svakodnevno uz nadzor stručno obučenog lica. Schroth metoda je jedinstvena metoda, koja je fokusirana na ponovnom uspostavljanju spinalne simetrije. Pored sile sopstvenih mišića, Schroth se oslanja na silu gravitacije i na silu dodatnog opterećenja. Cilj metode je da se uspostavi posturalni balans.

Istorija

Istorija konzervativne metode lečenja skolioze prilično je duga i datira još od prvobitne metode Hipokrata (460-370. p.n.e.).
Iako je prošlo više od dve hiljade godina od Hipokrata, glavni pristup konzervativnog lečenja skolioze je baziran na osnovu mehaničkog gledišta iz ranog 20. veka, tako da većina pristupa egzistira i danas. Korektivne vežbe su rasprostranjene širom Evrope tokom poslednja dva veka.
Neki su koristili tri terapeuta za korekciju skolioze kod jednog pacijenta.
 

Sprovođenje Schroth metode

uz sertifikovane Schroth terapeute