Dijagnostika skolioze i kifoze

 • Vizuelno praćenje tela
  • klinička slika
  • Adams test (test u pretklonu)
  • računanje stepena rotacije trupa primenom skoliometra
  • Testovi fleksibilnosti kičmenog stuba
  • Testiranje hipermobilnosti ligamentarnog sistema
  • Procena težišta tela
 • Radiološka procena RTG snimka
  • Računanje Cobb-ovog ugla, koronarnog balasna i rotacije pršljenskih tela na osnovu adekvatnog RTG snimka
 • Topografsko testiranje + slika
  • vrši se primenom specijalne kamere koja radi na principu brzine svetlosti za dobijanje udaljenosti i vremena prelaska izmedju predmeta u sceni i prijemnika. Dobija se topografski prikaz ledja sa detaljnim brojčanim parametrima svakog odstupanja od normale.
*Procena balansa tela može biti dodatno izvršena primenom savremene kompjuterski povezane platforme