U današnjem sve zahtevnijem okruženju brige o zdravlju, Scolio Centar predstavlja izuzetnu destinaciju za klijente koji žele postići optimalno zdravlje i funkcionalnost. Naš centar se ističe po svojoj posvećenosti koristeći najnovije dijagnostičke procedure i opremu visokih performansi kako bi pružio sveobuhvatan i personalizovan pristup svakoj osobi.

Pored bogatog kliničkog iskustva, naš centra poseduje visokotehnološku laboratoriju u kojoj koristeći najsavremeni dijagnostičke alate pristupamo otkrivanju i rešavanju problema sa kojima naši klijenti dolaze. Dijagnostička aparatura je nemedicinska i neinvazivna.

U našem centru nalazi se visokotehnološka oprema koja uključuje VALD Force Frame i Force Decks, koje omogućavaju detaljno merenje biomehaničke funkcije tela. Ova tehnologija pruža precizne podatke o balansu, snazi i raspodeli opterećenja, što je ključno za razumevanje osnovnih problema koji mogu uticati na funkcionalnost osobe.

Podometrijska Platforma je još jedan dragocen alat koji koristimo kako bismo analizirali hod. Ova platforma pruža dubinske podatke o koracima i raspodeli opterećenja tokom hoda. Kombinujući ove informacije sa stručnim znanjem naših terapeuta, možemo pružiti personalizovan program koji se fokusira na efikasno poboljšanje pokretljivosti i stabilnosti.

Spine 3D-morfoscan nam omogućava detaljnu analizu kičme i posturalnih problema. Ova tehnologija omogućava našim stručnjacima da identifikuju nesrazmere u posturi i potencijalno štetne obrasce pokreta. Na osnovu ovih informacija, možemo razviti plan rehabilitacije koji je tačno usmeren na rešavanje osnovnih problema i sprečavanje budućih povreda.

Otkrivanje pravog uzroka bolnog stanja ili povrede je ključ u budućoj prevenciji nastanka istih i sličnih stanja i povreda, i naš tim svu svoju energiju ulaže upravo tu, da pored trenutnog oporavka, našim klijentima pružimo i najbolji mogući temelj za dalji život bez problema zbog kojih su inicijalno došli kod nas.

Vicon Motion System

U Scolio Performance Lab-u, posvećeni smo pružanju vrhunske nege i biomehaničke dijagnostike za klijente sa skoliozom i drugim problemima vezanim za kičmu. Naša posvećenost inovacijama i visokim standardima vodila nas je ka integraciji Vicon Motion System-a u naš rad, što nas čini liderima u oblasti analize pokreta i rehabilitacije.

1.1

Vicon Motion System:

Tehnološki Dijamant Analize Pokreta

Vicon Motion System je tehnološko čudo koje omogućava precizno praćenje i analizu pokreta ljudskog tela. Ova visokotehnološka platforma koristi najsavremeniju optičku kameru i softverske alate kako bi beležila najmanje promene u pokretima tela. Naša sposobnost da koristimo Vicon Motion System omogućava nam da pružimo vrhunsku dijagnostiku i terapiju za naše klijente.

Diagnostika i praćenje napretka

Vicon Motion System služi kao ključni alat za dijagnostikovanje problema pokreta i praćenje napretka tokom terapije. Naši stručnjaci mogu tačno identifikovati abnormalne obrasce pokreta i neravnoteže u mišićima, što je od suštinskog značaja za razumevanje problema kičme i postavljanje ciljane terapije. Takođe, omogućava nam kontinuirano praćenje napretka tokom terapije i prilagođavanje planova prema stvarnim rezultatima, kao i prostor za rad u naučno-istraživačkim projektima.

Tehnologija koja pravi razliku

Ono što nas zaista izdvaja od ostalih je naša sposobnost da koristimo Vicon Motion System kako bismo pružili dijagnostiku i terapiju na najvišem nivou. Naša posvećenost inovacijama i tehnološkom napretku omogućava nam da unapredimo kvalitet nege koju pružamo našim pacijentima. Kada se radi o analizi pokreta i rehabilitaciji, Scolio Performance Lab sa Vicon Motion System-om predstavlja neprikosnoveni izbor.

1.2

Mišićna analiza

U Scolio Centru, posvećeni smo pružanju vrhunske nege i dijagnostike za osobe sa skoliozom i drugim problemima vezanim za kičmu. Naša predanost inovacijama i visokim standardima dovela nas je do uvođenja Delsys senzora u naš rad, što nas ističe kao lidera u analizi mišićne aktivnosti u rehabilitaciji i treningu.

Delsys sistem je  tehnologija predstavlja napredno rešenje za praćenje i analizu električnih signala koje generišu mišići tokom kontrakcije. Ova tehnologija koristi specijalizovane senzore koji se postavljaju na kožu kako bi detektovali i snimali ove električne signale. Uvođenjem Delsys-a, sposobni smo da dublje razumemo mišićne obrasce i neravnoteže, što je ključno za efikasan plan i program rada.

Precizna dijagnostika: Razumevanje funkcionalnih aspekata

Delsys tehnologija omogućava nam da precizno identifikujemo kako mišići reaguju tokom različitih pokreta i opterećenja. Ovo dublje razumevanje mišićne aktivnosti pomaže nam da dijagnostikujemo disfunkcionalne obrasce i identifikujemo ključne tačke koje treba ciljati tokom terapije i treninga. Naši stručnjaci koriste ove informacije da prilagode terapijske i trenažne planove i omoguće ciljano rešavanje problema. Takođe, ovaj sistem se može koristiti u toku samog treninga i uživo pratiti aktivacija muskulature.

Mišićna snaga

Merenje mišićne snage je važan proces koji se korisiti u različite svrhe: praćenju napretka u treningu, identifikaciji slabih komponenti na kojima treba raditi i praćenju rehabilitacije nakon povrede.

Upotreba VALD opreme u našoj laboratoriji

U poslednjih nekoliko godina, primena inovativnih tehnologija u rehabilitaciji i oporavku od povreda postala je sve značajnija u svetu sporta. Među najefikasnijim alatima koji su se istakli u ovom polju jeste VALD oprema, posebno Force Frame i Force Decks. Ovi uređaji pružaju trenerima i terapeutima mogućnost da precizno procene performanse pacijenata, identifikuju slabosti i neravnoteže, te usmere ciljane vežbe kako bi se poboljšao oporavak i sportske performanse kod rekreativaca i profesionalnih sportista, I dostupni su svim našim klijentima u okviru Scolio centra I Scolio performance lab-a.

Force Frame je sofisticirana platforma za analizu opterećenja, koja koristi senzore za merenje sile i pritiska tokom različitih pokreta. Kombinuje se sa različitim testovima funkcionalne snage kako bi se utvrdile slabosti i ograničenja u pokretljivosti kod sportista koji se oporavljaju od povreda. Treneri i terapeuti mogu koristiti Force Frame kako bi pratili napredak pacijenta tokom rehabilitacije, a istovremeno smanjili rizik od ponovne povrede fokusirajući se na individualne slabosti.

Force Decks je još jedan dragocen alat koji koristimo u Scolio Lab-u a koji omogućuje preciznu analizu ravnoteže, stabilnosti, I sila prilikom dinamičnih kretnji kao što su skokovi, doskoci, itd. Ovaj uređaj sastoji se od senzora za merenje sile koji su integrisani u ravnotežnu platformu. Rekreativci i profesionalni sportisti često su podložni povredama koje mogu narušiti njihovu ravnotežu, što rezultira smanjenom performansom i povećanim rizikom od novih povreda. Korišćenjem Force Decks-a, treneri i terapeuti mogu identifikovati asimetrije u ravnoteži, oceniti stabilnost pacijenta i dizajnirati personalizovane programe rehabilitacije kako bi se poboljšala ravnoteža i smanjio rizik od budućih povreda.

Jedna od ključnih prednosti ovih VALD sistema je mogućnost praćenja napretka tokom vremena. Koristeći napredne softverske alate, naši treneri i terapeuti mogu generisati detaljne izveštaje o performansama pacijenata, sa preciznim podacima o snazi, ravnoteži, simetriji pokreta i progresu tokom rehabilitacije. Ovi podaci omogućavaju prilagodljivost tretmana u skladu s potrebama svakog pacijenta i omogućavaju optimalnih rezultata u oporavku i povratku na teren ili teretanu.

1.3

1.4

Analiza kretanja

Analiza kretanja predstavlja proučavanje pokreta ljudskog tela. Cilj analize kretanja je razumeti mehaniku pokreta i utvrditi eventualne nedostatke i na taj način pružiti informacije za poboljšavanje performansi ili rehabilitaciju.

U Scolio Centru se korisiti savremena oprema za analizu kretanja, čiji podaci se analiziraju i interpretiraju kako bi se dobile relevantne informacije o biomehanici i efikasnosti pokreta.

Senzori

Senzori za detekciju i merenje kretanja u telesnim segmentima za vreme različitih aktivnosti, sastavni su deo opreme za kineziološku dijagnostiku koju radimo u Scolio centru. Senzori su deo Movitgait sistema koji nam omogućava da na precizan I naučno standardizovan način prikupljamo podatke o kretanju. Kao i sva aparatura koju koristimo, na neinvazivan i efikasan način, upotrebom senzora postavljenih na različite telesne segmente, imamo mogućnost da prikupimo sve podatke vezane za kretanje naših klijenta. Sistem odmah po prikupljanju podataka daje detaljan izveštaj o izmerenim vrednostima što našim terapeutima ubrzava i olakšava uvid u trenutne kretne sposobnosti klijenata, što daje benefite prilikom selekcije vežbi u daljem radu, omogućava praćenje promena i olakšava objektivnu ocenu napretka.

Dijagnostika ravnih stopala

Dijagnostika stopala obuhvata procenu i analizu stanja stopala radi identifikacije mogućih problema. Dijagnostika stopala obuhvata: analizu kretanja, pregled stopala, procenu položaja stopala prilikom stajanja i hodanja.
U Scolio Centru plantografija se vrši pomoću savremene movit gait ploče, koja nam daje precizne informacije na osnovu kojih se vrši dalje postavljanje cilja tretmana.

1.5

Plantografija

Jedan od najboljih uređaja na svetu za procenu statičke, dinamičke i stabilometrijske analize. U kombinaciji sa freestep softverom oni su najnovija generacija integrisanih instrumenata za posturalnu evaluaciju i biomehaničku analizu šeme hoda. Možemo je koristiti kod dece kako bi utvrdili spušten svod stopala (pes planus) ili povišen svod stopala (pes cavus).

Takođe, kod rekreativaca u cilju ispitivanja dinamičke ravnoteže, raspodele sila prilikom kretanja, postoperativnim zahvatima kuka, kolena ili skočnog zgloba, bolovima u leđima.

Kod sportista, takođe, možemo utvrditi određene nedostatke i na adekvatan način kreirati plan i program trenažnog procesa u cilju poboljšanja sportskih dostignuća.

Lako je integrisan sa ostalim uređajima koje imamo u Scolio Centru i zajedno u celini čine veoma značajnu ulogu u testiranju i periodizaciji trenažnog procesa.

1.6

Obim pokreta u zglobovima

Merenje obima pokreta se koristi za procenu fleksibilnosti, funkcionalnosti kao i oporavka zglobova. Primenjuje se za različite zglobove: rame, lakat, ručni zglob, kuk, koleno i skočni zglob. Merenje obima pokreta može pomoći u otkrivanju ograničenja pokreta u zglobovima, što je od velikog značaja za dijagnostiku i planiranje rehabiliatacionih programa. 

Moover

Moover je digitalni goniometer najnovije generacije koji koristeci tehnologiju modernih akcelerometara i standardizovane protokole merenja, brzo i jednostavno daje detaljene podatke o obimima pokreta svih segmenata tela. Čitav sistem je bežičan što ga čini važnim alatom koji koristimo i na terenu i u centru.

Čitava procedura merenja obima pokreta je brza i efikasna, a dobijeni podaci su visokog kvaliteta, i zbog standardizacije, mogu se koristiti i u naučno istraživačke svrhe.

Soficistiranost tehnologije značajno povećava objektivnost merenja, smanjuje uticaj ljudskog faktora prilikom merenja, što dobijenim rezultatima daje krajnju objektivnost i omogućava dugoročno praćenje promena u opsezima pokreta na svim telesnim segmentima.