Skolioza predstavlja najkompleksniji deformitet kičmenog stuba čija prognoza je nepredvidljiva. Zbog svoje složenosti i kompleksnosti neophodno je izvršiti detaljnu dijagnostiku na osnovu koje je moguće uspostaviti dalji program i cilj rada. Pre same fizioterapeutske dijagnostike, neophodno je da pacijent ima postavljenu dijagnoz od strane lekara.

Testiranje osoba sa skoliozom

U našem centru prilikom testiranja vrši se:

  • Klinička opservacija prilikom koje se takođe vrši i skoliometrija. Skoliometrom se dobija informacija o rotaciji trupa koja je od velikog značaja za dalju prognozu.
  • Testovi fleksibilnosti – specifični testovi kojima se dobija informacija da li je skoliotična krivina strukturalnog karaktera ili ne.
  • Topografska procena –aparatura kojom se postize topografska procena posturalnog statusa. 3D spine je aparatura koja na neinvazivan način vrši skeniranje tela, bez upotrebe markera i sto je najbitnije bez zračenja. Proces snimanja traje 5 sekundi, nakon cega se dobijaju precizne i pouzdane informacije o posturalnom statusu. Spine 3D daje detaljne informacije o postojecem deformitetu ili lošem držanju. Dobijaju se informacije o poziciji tela u svim ravnima, gde su vrednosti i odstupanja od normale izražena brojčano. Ova aparatura je posebno korisna pri praćenju stanja i kontroli gde se vrši poredjenje između dobijenih rezultata.
    Prilikom poređenja rezultata izmedju dva merenja moguće je dobiti precizne informacije o promenama koje su postignute.
    Sa 3D spine je moguće uvideti rezultate postignute tretmanom, međutim, takođe je moguće pravovremeno uočiti prve znake mogućeg pogoršanja skolotične krivine i na osnovu toga prilagoditi tretman.

Benfiti topografske procene posturalnog statusa su višestruki, međutim, jedna od najbitnijih za nas i roditelje jeste KONTROLA deformiteta kičmenog stuba na neinvazivan način, bez radijacije, kao i PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA istog. Ovom aparaturom moguće je uočiti i minimalne rotacije tela (asimetrije), koje je se golim okom teško mogu uočiti. Ne treba zaboraviti da je rana detekcija deformiteta ključ za postizanje maksimalnih rezultata u tretmanu posturalnih deformiteta.