Ova izjava o privatnosti je posljednji put ažurirana na 05.03.2024 i odnosi se na građane i pravne stalne stanovnike EU i Švicarske.

U ovoj izjavi o privatnosti objašnjavamo šta radimo sa podacima koje dobijamo o vama putem sajta https://www.skoliozacentar.rs. 
Preporučujemo da pažljivo pročitate ovu izjavu. U našoj obradi poštujemo zahteve zakonodavstva o privatnosti. To između ostalog znači da:

 • Jasno objašnjavamo svrhu obrade ličnih podataka.
 • Cilj je da se ograniči naše prikupljanje podataka samo na one potrebne za legitimne svrhe.
 • Prvo tražimo Vašu izričitu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u slučajevima koji zahtevaju vaš pristanak.
 • Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere kako bismo zaštitili vaše podatke i to, takođe, zahtevamo od drugih i trećih strana koje obrađuju lične podatke u naše ime.
 • Poštujemo Vaše pravo na raspolaganje Vašim ličnim podacima i to tako što možete zahtevati da ih ispravimo ili izbrišemo.

Ako imate bilo kakva pitanja, ili želite znati koje tačno podatke čuvamo od Vas, molimo Vas da nas kontaktirate.

1. Svrha, podaci i period zadržavanja

Možemo prikupljati ili primati lične podatke u više svrha povezanih sa našim poslovanjem, što može uključivati sledeće:

1.1 Кontakt – Putem telefona, pošte, e-pošte i/ili veb-oblika

U tu svrhu koristimo sledeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Imejl adresa
 • Broj telefona
 • Informacije o aktivnostima interneta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, istoriju pretraživanja i informacije u vezi interakcije potrošača sa Internet veb-stranicom, aplikacijom ili reklamom
 • IP Adresa
 • Medicinske informacije
 • Informacije o zdravstvenom osiguranju

Osnova na kojoj možemo obrađiti ove podatke je:

Po davanju saglasnosti.

Period zadržavanja

Ove podatke ćemo zadržati dok usluga ne bude prekinuta.

1.2 Sačinjavanje i analiziranje statistike za poboljšanje veb stranice.

U tu svrhu koristimo sledeće podatke:

 • Informacije o aktivnostima interneta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, istoriju pretraživanja i informacije u vezi interakcije potrošača sa Internet veb-stranicom, aplikacijom ili reklamom

Osnova na kojoj možemo obrađiti ove podatke je:

Po davanju saglasnosti.

Period zadržavanja

Ove podatke ćemo zadržati dok usluga ne bude prekinuta.

2. Кolačići

Naša veb stranica koristi kolačiće. Za više informacija o kolačićima, molimo Vas da se obratite našoj Politika kolačića.

3. Praksa obelodanjivanja

Otkrivamo lične podatke ako se od nas zahteva zakon ili sudski nalog, kao odgovor organu za sprovođenje zakona, u meri u kojoj je to dozvoljeno drugim odredbama zakona, da pružimo informacije ili da sprovedemo istragu o pitanju u vezi sa javnom bezbednošću.

Ako je naša veb lokacija ili organizacija preuzeta, prodata ili uključena u spajanje ili akviziciju, vaši podaci mogu biti otkriveni našim savetnicima i svim potencijalnim kupcima i biće prosleđeni novim vlasnicima.

Sa Google-om smo zaključili Ugovor o obradi podataka.

4. Sigurnost

Predani smo sigurnosti ličnih podataka. Poduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere da ograničimo zloupotrebu i neovlašten pristup ličnim podacima. To osigurava da samo potrebne osobe imaju pristup vašim podacima, da je pristup podacima zaštićen, te da se naše sigurnosne mere redovno pregledaju.

5. Internet sajtovi treće strane

Ova izjava o privatnosti se ne odnosi na veb stranice trećih strana povezane linkovima na našoj veb stranici. Ne možemo garantovati da ove treće strane rukuju vašim ličnim podacima na pouzdan ili siguran način. Preporučujemo da pročitate izjave o privatnosti ovih veb stranica pre njihove upotrebe.

6. Amandmani na ovu izjavu o privatnosti

Zadržavamo pravo da napravimo amandmane na ovu izjavu o privatnosti. Preporučujemo da se redovno informišete o ovoj izjavi kako biste bili svesni bilo kakve promene.

7. Pristupanje i izmena vaših podataka

Ako imate pitanja ili želite znati koje lične podatke imamo o Vama, molimo Vas da nas kontaktirate. Možete nas kontaktirati koristeći informacije u nastavku. Imate sljedeća prava:

 • Imate pravo da znate zašto su potrebni Vaši lični podaci, šta će biti sa njima, i koliko dugo će se zadržati.
 • Pravo na pristup: Imate pravo pristupa Vašim ličnim podacima koji su nam poznati.
 • Pravo na ispravak: imate pravo dopuniti, ispraviti, obrisati ili blokirati Vaše lične podatke kad god želite.
 • Jednom datu saglasnost za obradu Vaših podataka, imate pravo da je opozovete da zatražite njihovo brisanje.
 • Pravo na prenos vaših podataka: imate pravo zatražiti sve vaše lične podatke od kontrolora i preneti ih u potpunosti drugom kontroloru.
 • Pravo na prigovor: možete se protiviti obradi vaših podataka. Mi poštujemo ovo, osim ako nema opravdanih osnova za obradu.

Molimo Vas da se pobrinete da uvek jasno kažete ko ste, kako bismo bili sigurni da ne menjamo ili brišemo tuđe podatke.

8. Podnošenje žalbe

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se mi rukujemo (pritužbom na) obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo podneti pritužbu u Upravu za zaštitu podataka.

9. Кontakt detalji

Skolioza Centar
NIKOLA JEVTIĆ PR SPORTSKO I REKREATIVNO OBRAZOVANJE SCOLIO CENTAR NOVI SAD
Veb stranica: https://www.skoliozacentar.rs
Email: office@skoliozacentar.rs
Broj telefona: +381621516330