Fizikalna terapija

je deo fizikalne medicine koji se bavi primenom različitih oblika fizičke energije u svrhu prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih.
Zahvaljujući napretku i razvoju tehnike, naročito elektronike, aparaturna fizikalna terapija je doživela veliku ekspanziju. Može se koristiti kao jedino sredstvo lečenja ili u kombinaciji sa drugim metodama.
Fizikalna terapija predstavlja metodu lečenja koja se koristi prilikom problema koji ograničavaju kretanje, pokret i otežavaju kvalitet života i obavljanje svakodnevnih zadataka i aktivnosti. Njenom primenom ublažavamo bol, poboljšavamo funkcionisanje lokomotornog aparata.

Dijadinamične struje

se koriste kod posttraumatskih stanja , vazomotornih poremećaja (Mb), Reynaud, Mb.Sudek, proširene vene), neuralgija i neuritisa, ginekoloških oboljenja itd. Mogu se primenjivati i u akutnoj fazi nakon povrede ili preloma kostiju. Primenjuje se duž nerava i krvnih sudova. Glavno fiziološko delovanje dijadinamičkih struja je simpatikolitičko, analgetsko, antiedematozno i trofičko.
Terapijske indikacije: povećani tonus simpatikusa (bolna stanja u glavi i vratu, spazam muskulature, sporadične analgezije, periferne cirkulatorne smetnje, mialgija, fibrozit, lumbago, tortikolis, atralgija, neuralgija, distorzije, kontuzije, edemi, popvrede mišića, periarttritis, atonične povrede cirkulacije, neuralgije , išijalgije, muskulatorna atrofija, pareze.

Galvanska struja

Konstantna galvanska struja izaziva lokalnu hiperemiju što deluje motorično na povećanje nadražljivosti i tonus. Ta vrsta struje smiruje bolove pri nadražaju senzibilnih nerava i deluje umirujuće kod parastezije.

Terapijske indikacije:
neurologija, mijalgija, artralgija, periostalgija, povrede nervnog sistema, slabe oduzetosti, atrofija i distrofija mišića, arteriosklerotične i dijabetičke smetnje krvnijh sudova bez gangrene, promrzline, pareza krvih sudova, migrene…

Tens 

Transkutana elektro-neuro stimulacija je jedna od najdelotvornijih metoda u borbi protiv bolova. Njeno delovanje se zasniva na draženju električnim impulsima mijeliniziranih vlakana koji zbog svoje nadraženosti u samoj kičmi omogućavaju prenos bolnih impulsa. Pored toga deluje na produkciju endorfina i enkefalina u kičmi, a oni ublažavaju bol. Ova terapija nema nikakvih sporednih efekata.

Kako tens funkcioniše? TENS je projektovan da olakša bol tako što šalje vrlo uske električne impulse kroz kožu do nerava. Otklanjanje i ublažavanje bola je krajnje subjektivno i različito se manifestuje od pacijenta do pacijenta. Tako, na primer, neki pacijenti osećaju olakšanje prilikom uključenj aparata, neki u toku same terapije, dok neki nakon prestanka terapije. Tens predstavlja najbolju alternativu lekovima za hronične bolove u donjem delu kičme i artritis. Takođe je vrlo koristan pri olakšanju akutnih bolova nakon hirurških zahvata, trauma itd. Tens nema sporednih efekata niti rizika za korišćenje.

Terapijske indikacije: bursitis, multipla skleroza, neuralgia, migrene, tortikolis, spondiloza, Faset sindrom, Lumbago, frakture, ischijalgia, Tendonitis, Sciatica, bolovi stopala, Epicondylitis, ,,Smrznuto rame,, , Bolovi šake, bolovi ručnog zgloba, Subdeltoidni Bursitis…

Terapija ultrazvukom

Ultrazvuk kao terapija indikaciono spada u oblast od reumatskih oboljenja do smetnji u perifernoj cirkulaciji. Fizikalni mehanizam dejstva je u mikromasaži tkiva i toploti koja se proizvodi na taj način. Prednosti fizikalne terapije ultrazvukom mehaničko i dijametričko dejstvo ultrazvučnih talasamikromasažom tkiva i specifičnim širenjem toplote, analgetsko i spazmatičko dejstvo, efikasno zagrevanje muskulature, ligamenata i zglobova. Lekovito dejstvo ultrazvučne energije sastoji se pre svega u potpomaganju cirkulacije, povezano sa smirivanjem bola, opuštanjem grčeva i sprečavanjem upale.

Laser

kao vid elektroterapije produkuje lasersku svetlost niskog intenziteta koju koristimo u terapiji razlicitih medicinskih stanja. Svetlost koju emituje laser usmerasvamo ka delu tela koji tretiramo kako bismo stimulisali proces regeneracije tkiva i umanjili simptome.

Terapijske indikacije: bolovi u mišićima i zglobovima, razni upalni procesisportske povrede, rehabilitacija nakon preloma i operacija, sportske povrede. Takođe, laser utiče i na smanjenje otoka i stimuliše regeneraciju tkiva, odnosno ubrzava proces zarastanja rana.

Kombinacija raznih vidova elektroterapije sa kineziterapijom dovodi do najboljih rezultata u procesu rehabilitacije.