Schroth kamp

Schroth kamp je intenzivni višednevni tretman u kome se tretiraju osobe koje imaju skoliozu ili kifozu. Na kampu se sprovodi Schroth metoda koja se zasniva na trodimenzionalnoj korekciji deformiteta kičmenog stuba. Zbog kompleksnosti same metode određena je donja granica kada su godine učesnika u pitanju, tako da najmlađi učesnik može imati deset godina.

Ovaj pristup je počeo da se sprovodi od leta 2014. godine i od tada su održani kampovi, u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Americi, Kanadi. Cilj kampa je da osobe sa skoliozom savladaju vežbe po Schroth-u i da nakon kampa nastave sa vežbama u kućnim uslovima uz povremene kontrole stručnog lica.

Raspored vežbi

Dnevno se vežbe sprovode ukupno u trajanju od četiri sata i trideset minuta, odnosno tri tretmana po sat i po vremena, sa pauzama od po sat i po ili sat vremena između tretmana.

Prvog dana se sprovodi uvodno predanjanje kao vid upoznavanja sa procedurom i samom metodom koja se primenjuje.
Nakon toga sprovodi se inicijalno testiranje pacijenata i svaki pacijent dobija karton sa svojim podacima i predlogom vežbi.
Posledenjeg dana se takođe sprovodi završno testiranje po istom protokolu i isti merioci sprovode testiranje kao i na inicijalnom merenju.

Schroth kamp (Kavarna, Bugarska)

Od: 4. jula 2022. - Do: 10. jula 2022.

Lokacija: Kavarna, Bugarska