5. decembra 2022.
Mineralna gustina kostiju i skolioza

Mineralna gustina kostiju i skolioza

Poslednjih godina su se pojavili dokazi koji ukazuju na to da je niska koštana masa još jedan potencijalni faktor rizika među pacijentima sa skoliozom. Mineralna gustina kostiju merena u ranim godinama je značajan prediktor rizika od napredovanja krivine kasnije u životu. Većina studija zaključuje da je niska mineralna gustina kostiju preovlađujuća među pacijentima sa adolescentnom idiopatskom skoliozom.
21. jula 2022.
Stecco‚Metoda

Stecco Metoda

Miofascijalne strukture mogu biti povezane sa bolom i mogu objasniti mnoge mišićno-skeletne disfunkcije. Cilj tretmana je da otkrijemo šta je izvor problema, prateći biomehanički model Luigi Stecco Metode. Prema biomehaničkom modelu Luigi Stecca ljudsko telo je složeno, a varijable su beskonačne.
5. jula 2022.
Uloga fascije

Uloga fascije

Fasciju usko povezujemo sa bolom i mogla bi nam objasniti mnoge mišićno-skeletne disfunkcije. Bol nije samo u CNS već i iz perifernog nervnog sistema fasija. Fascija je više kao ovojnica koja pokriva celo telo.
20. juna 2022.
Skolioza tokom života

Pogoršavanje skolioze tokom života

Bez obzira koji vid pogoršanja skolioze je prisutan, neophodno je uključiti trodminezionalne vežbe za korekciju deformiteta. Schroth trodimenzionalne vežbe dokazano daju rezultate u zaustavljanju pogoršanja skolioze, međutim pored ovoga, Schroth vežbe utiču i na poboljšavanje kvaliteta života. Schroth vežbama se postiže smanjenje bola u ledjima, povećavanje fleksibilnosti kao i funkcionalnosti.
26. maja 2022.
Faktori koji utiču na progresiju skolioze

Faktori koji utiču na progresiju skolioze

Period najbržeg rasta i razvoja se javlja u prvih 5 godina života i tokom adolescentnog perioda. Najčeći tip idiopatske skolioze se javlja u adolescentnom periodu. Pubertetski rast i razvoj se može prepoznati sa prvim znacima razvoja grudi i maljavosti kod devojčica, što se takođe može pratiti pomoću menarhe (prvi menstrualni ciklus). Kod dečaka se u ovom periodu uočava promena (mutacija) glasa.