Faktori koji utiču na progresiju skolioze

Faktori koji utiču na progresiju skolioze

Kako bi se postavio efikasan plan i program tretmana, neophodno je biti u mogućnosti da predvidimo moguće periode progresije (pogoršanje) skoliotične krivine. Najveća mogućnost za nastanak ili pogoršanje postojećeg deformiteta je tokom naglog rasta i razvoja. Period najbržeg rasta i razvoja se javlja u prvih 5 godina života i tokom adolescentnog perioda. Najčeći tip idiopatske skolioze se javlja u adolescentnom periodu. Pubertetski rast i razvoj se može prepoznati sa prvim znacima razvoja grudi i maljavosti kod devojčica, što se takođe može pratiti pomoću menarhe (prvi menstrualni ciklus). Kod dečaka se u ovom periodu uočava promena (mutacija) glasa.

Tokom rasta i razvoja, u velikom broju slučajeva, idiopatska skolioza ima tendenciju da se pogorša (progredira). Faktori koji utiču na progresiju skolioze uključuju lokaciju i veličinu skoliotične krivine po Cobb uglu, rotaciju apikalnog pršljena i koštanu zrelost. Koštana zrelost se određuje spram godina, menarhe, određivanjem Risser-ovog znaka. Risserov znak (okoštavanje ilijačnih epifiza) je povezan sa sazrevanjem pršljenskih tela, zbog čega se smatra veoma korisnim za procenu brzine rasta kičmenog stuba. Ovaj znak nam nije od pomoći kod dece koja su u infantilnom ili juvenilnom periodu. Označava se ocenama od ,,0” (period od rođenja do početka pubertetskog naglog rasta) do,, 5” (kraj pubertetskog rasta i razvoja). Kod devojčica koje su u premenarhnom periodu uglavnom Risser znak je ,,0”, nakon čega Risser znak postepeno napreduje nakon menarhe kod devojčica, odnosno mutacije glasa kod dečaka. Kao što pubertet varira, takođe i Risserov znak može biti drugačiji od individue do individue. Jos jedan factor koji je takođe u korelaciji sa progresijom skolioze je tip krivine. Dokazano je da se torakalne (grudne) krivine pogoršavaju više u odnosu na lumbalne.

Dokazano je da čak 52% skolioza koja su u periodu rasta i razvoja (Risser 0-2) i koje se NE TRETIRAJU, a čija je velična između 20°- 40° progredira iznad vrednosti za koje je preporučena operacija (>50°).

Progresija skoliotične krivine može biti smanjena ili u potpunosti sprečena primenom adekvatnog konzervativnog pristupa. Dokazano je da primenom Schroth konzervativnih vežbi i aplikacijom 3D midera se znatno smanjuje rizik od nastanka progresije skolioze. Kako bi se postigli najefikasniji rezultati u zaustavljanju progresije skoliotične krivine, sa Schroth tretmanom je potrebno krenuti što pre.