Izvođenje Schroth vežbi u mideru

Izvođenje Schroth vežbi u mideru

Često se postavlja pitanje, da li se Schroth vežbe mogu izvoditi u mideru?

Vežbe po Schroth metodi je moguće izvoditi u mideru ali isključivo u 3D Sanomed mideru, koji je 100%  kompatibilan sa Schroth vežbama. 3D Sanomed mider je takozvani aktivni mider, što znači da prilikom disanja postižemo bolji efekat derotacije kičmenog stuba. Tokom vežbi u mideru, fokusiramo se na disanje u ekspanzivnim zonama (zone koje su u korelaciji sa konkavnim stranama), i  na smanjenje dodirnog pritiska sa jastučićima (zone koje su u korelaciji sa konveksnim stranama) kroz prethodno dobro naučen korektivni pokret.

Vežbe u mideru su od velikog značaja kod dece koja su nestabilna i koja nisu u stanju da zadrže iskorigovanu poziciju. U ovom slučaju kada dete radi vežbe u kućnim uslovima, bez nadzora Schroth terapeuta, rad u mideru nam daje sigurnost da će dete vežbe raditi u iskorigovanoj poziciju kao i da je mogućnost grešaka svedena na minimum. Vežbe u mideru se takođe mogu primenjivati kod naprednih vežbača, kada želimo da ostvarimo veći fokus na otvaranje zona za disanje, gde im u korekciji pomaže mider.

Cilj i benfiti vežbi u mideru su učenje i vežbanje korigovane posture, bolje razumevanje korekcije kičme i bolje otvaranje disajnih zona.