Mineralna gustina kostiju i skolioza

Mineralna gustina kostiju i skolioza

Adolescentna idiopatska skolioza (AIS) je složen trodimenzionalni deformitet kičme koji češće pogađa devojčice u odnosu na dečake (odnos 7:1) u uzrastu između 10 i 16 godina. Etiologija i patogeneza idiopatske skolioze, međutim, ostaju nejasne i veruje se da je uzrok skolioze multifaktorski. Genetski abnormalni rast skeleta i odlaganje početka menarhe su faktori koji se povezuju sa rizikom od pojave adolescentne idiopatske skolioze . Poslednjih godina, pojavili su se dokazi koji ukazuju na to da je niska koštana masa još jedan potencijalni faktor rizika koji je preovladavao među pacijentima sa skoliozom.

Naučne studije, koje su koristile rendgensku apsorpciometriju sa dvostrukom energijom (DHA), objavile su da su devojčice sa adolescentnom skoliozom imale značajno nižu mineralnu gustinu kostiju (BMD) od one kod kontrolnih grupa odgovarajućeg uzrasta. Niža minealna gustina kostiju je bila povezana sa ozbiljnijom krivinom. Štaviše, mineralna gustina kostiju merena u ranim godinama bila je značajan prediktor rizika od napredovanja krivine kasnije u životu.

Većina ovih studija zaključuje da je niska mineralna gustina kostiju preovlađujuća među pacijentima sa adolescentnom idiopatskom skoliozom. Rezultati studije sprovedene prošle godine od strane naučnika sa Univerziteta u Hong-Kongu podržavaju ovaj zaključak: sa veličinom uzorka od 619 ispitanika, od kojih je 475 pacijenata sa skoliozom, niska mineralna gustina kostiju je zapažena na 33,9% među svim pacijentima sa skoliozom. Štaviše, s obzirom na veličinu uzorka i dugotrajno praćenje, ova studija je pružila najjači dokaz do sada da je niska mineralna gustina kostiju prisutna nakon zrelosti skeleta, pa čak i do ranog odraslog doba.

Rana intervencija za poboljšanje zdravlja kostiju kod pacijenata sa adolescentnom idiopatskom skoliozom može potencijalno smanjiti ili cak spreciti napredovanje krivine. Studija nije ispitala da li osobe koje piju suplimente za jačanje gustine kostiju imaju manje krivine.