Moover

Moover

Moover je digitalni goniometer najnovije generacije koji koristeci tehnologiju modernih akcelerometara i standardizovane protokole merenja, brzo i jednostavno daje detaljene podatke o obimima pokreta svih segmenata tela. Čitav sistem je bežičan što ga čini versatilnim alatom koji koristimo i na terenu i u centru.

Čitava procedura merenja obima pokreta je brza i efikasna, a dobijeni podaci su visokog kvaliteta, i zbog standardizacije, mogu se koristiti i u naučno istraživačke svrhe.

Soficistiranost tehnologije značajno povećava objektivnost merenja, smanjuje uticaj ljudskog faktora prilikom merenja, što dobijenim rezultatima daje krajnju objektivnost i omogućava dugoročno praćenje promena u opsezima pokreta na svim telesnim segmentima.