Naš rad na skoliozi prepoznat je na prestižnoj međunarodnoj konferenciji (#IRSSD2021)

 

Ove godine, Children’s Wisconsin i njihovi akademski partneri, Medicinski fakultet u Viskonsinu, bili su domaćini konferencije Međunarodnog istraživačkog društva za poremećaje kičmenog stuba 2021. godine.

Društvo je osnovano 1992. godine sa ciljem da integriše osnovne nauke sa kliničkom negom u korist pacijenata iz celog sveta. IRSSD konferencije pružaju interakciju između kliničara i istraživača sa interesima za biomehaniku kičme, snimanje i merenje, genetičku etiopatogenezu, rast i metabolizam, inovacije u konzervativnoj i hirurškoj terapiji i kvalitet života i funkcionalne ishode.

Zbog uticaja pandemije koja je izbacila sve iz koloseka, konferencija koja je brojala malo manje od 200 učesnika, bio je  fascinantan, veoma dobro organizovan i  informativni virtuelni događaj krajem Januara. Profesor Nachi Chockalingam, dr Rob Needham i profesor Tom Shannon predstavili su rad i mišljenje u okviru simpozijuma pod nazivom “Analiza hoda i držanja tela kod skolioze - implikacije za kliničku praksu”, sa dr Ram Haddas iz Texas Back Instituta. Nakon prezentacija, Nachi je bio domaćin vrlo zanimljive sesije pitanja.

Nachi, Tom i Nikola Jevtić iz Scolio Centra, Novi Sad, Srbija, predstavili su rad na polju kozmetičkih promena kod pacijenata nakon Schroth-ovog režima vežbanja: dvogodišnje praćenje.

Primarni cilj naše longitudinalne studije bio je da istraži vezu između mera skoliotičnih deformiteta kičme, kliničkih izveštaja, slika, klasifikacija krivina i podataka o obliku leđa sa ciljem da razvije, testira i potvrdi neke nove mere kozmetičke deformacije. Naš rad počinje da daje ohrabrujuće rezultate i velika nam je čast što smo dobili jednu od dve nagrade.

Ovaj uzbudljivi rad nastavlja se u Srbiji i Bugarskoj sa doniranom opremom koja je sada takođe instalirana u Banja Luci u Bosni i Hercegovini kako bi se proširili istraživački napori i u toj zemlji.