Pantografija

Pantografija

Jedan od najboljih uređaja u svetu za procenu statičke, dinamičke i stabilometrijske analize. U kombinaciji sa freestep softverom oni su najnovija generacija integrisanih instrumenata za posturalnu evaluaciju i biomehaničku analizu šeme hoda. Možemo je koristiti kod dece kako bi utvrdili spušten svod stopala (pes planus) ili povišen svod stopala (pes cavus).

Takođe, kod rekreativaca u cilju ispitivanja dinamičke ravnoteže, raspodele sila prilikom kretanja, neurološke rehabilitacije, postoperativnim zahvatima kuka, kolena ili skočnog zgloba, bolovima u ledjima.

Kod sportista, takođe, možemo utvrditi određene nedostatke i na adekvatan način kreirati plan i program trenažnog procesa u cilju poboljšanja sportskih dostignuća.

Lako je integrisan sa ostalim uređajima koje imamo u Scolio Centru i zajedno u celini čine veoma značajnu ulogu u testiranju i periodizaciji trenažnog procesa.