Senzori

Senzori

Senzori za detekciju i merenje kretanja u telesnim segmentima za vreme različitih aktivnosti, sastavni su deo opreme za kineziološku dijagnostiku koju radimo u Scolio centru. Senzori su deo Movitgait sistema koji nam omogućava da na precizan I naučno standardizovan način prikupljamo podatke o kretanju. Kao I sva aparatura koju koristimo, na neinvazivan I efikasan način, upotrebom senzora postavljenih na različite telesne segmente, imamo mogućnost da prikupimo sve podatke vezane za kretanje naših klijenta. Sistem odmah po prikupljanju podataka daje detaljan izveštaj o izmerenim vrednostima što našim terapeutima ubrzava I olakšava uvid u trenutne kretne sposobnosti klijenata, što daje benefite prilikom selekcije vežbi u daljem radu, omogućava praćenje promena, I olakšava objektivnu ocenu napretka.