Skolioza i bol u leđima

Skolioza i bol u leđima
 

U današnje vreme sve je veća učestalost bola u donjem delu leđa kod starije populacije, koja često nastaje kao posledica načina života koji podrazumeva dosta sedenja u toku dana. Dokazano je da dolazi do nastanka čestog nespecifičnog bola u donjem delu leđa čak i kod tinejdžera, posebno kod žena, dece koja sede i osoba sa porodičnom istorijom bolova u leđima. Neretko se kod osoba koje imaju skoliozu takođe javljaju bolovi u leđima.

Smatra se da savremeni način života dovodi do atrofije mišića usled duže neaktivnosti, usled čega dolazi do smanjena fizioloških krivina, tj. lumbalne lordoze koja se povezuje sa bolom u donjem delu leđa. Dokazano je da veličina skoliotične krivine nije povezana sa bolom u leđima, već su nastale promene u sagitalnom (bočnom) profilu kičmenog stuba uzrok nastanka bolova. Neretko se dešava da osobe koje imaju skoliozu veće veličine nemaju značajnijih bolova u leđma u poređenju sa osobama koje imaju skoliozu manje veličine. Međutim, postoje dokazi da je veća verovatnoća da će lumbalne i torakolumbalne krivine izazvati bol u donjem delu leđa, nego krivina u torakalnom delu kičme.

Kod odraslih osoba sa skoliozom cilj tretmana je drugačiji u odnosu na tretman kod dece koja su u periodu rasta i razvoja. Cilj tretmana se zasniva na povećavanju fukncionalnosti, pokretljivnosti i redukciji bolova u leđima.