Uloga fascije

Uloga fascije

U našem telu imamo 4  glavne klasifikacije tkiva: epitelno, mišićno, nervno i vezivno tkivo. Vezivno tkivo je veoma bitno zato što nam održava oblik tela i stvara potporu za strukture, segmente i udove. Fascija predstavlja samo vezivno tkivo koje je zaduženo za zaštitu organa i tkiva. Fascija nije svo vezivno tkivo već samo podklasa vezivnog tkiva.

Uloga fascije

Fasciju usko povezujemo sa bolom i mogla bi nam objasniti mnoge mišićno-skeletne disfunkcije. Bol nije samo u CNS već i iz perifernog nervnog sistema fasija. Fascija je više kao ovojnica koja pokriva celo telo. To je dinamičko tkivo, veoma dobro inervisano, zato razmišljamo da je dobro povezano sa bolom i tako ima jako kompleksnu vaskularizaciju. Jako nam je bitna za stabilizaciju zglobova, kordinaciju pokreta i za miofascijalni bol. Tretiranjem tih tačaka možemo da utičemo i na dublje strukture. Možemo da utičemo na aktivnost mišića, kordinaciju mišićnih vlakana, propriocepciju i nociocepciju.

Miofascijalna jedinica je sačinjena od : zgloba, inervisana mišićna vlakna, mišićna vlakna koja pokreću zglob u jednom specifičnom pravcu, fascija koja pokriva sve ove segmente i mehanoreceptori i krvni sudovi koji se nalaze u fasciji.