26. juna 2021.
Redukcija bola u leđima putem fizičke aktivnosti

Redukcija bola u leđima putem fizičke aktivnosti

Svakodnevnim izometrijiskim treningom radi se na jačanju abdominalnih i leđnih mišića koji imaju za cilj korekciju mišićnog disbalansa i saniranje bola u donjem delu leđa. Kako se nakon određenog vremena poboljša balans tela i ispravi tehnika izvođenja vežbi, vrši se postepeno razvoj snage kroz statičke i dinamičke pokrete kao i razvoj brzine i balansa.
25. maja 2021.
Mišićni dizbalans

Mišićni disbalans

Uzrok mišićnog disbalansa je stalni stres koji mišići doživljavaju uzrokovan lošom posturom i zadržavanjem u nepravilnim položajima; na primer prilikom dužeg sedenja, stajanja ili prilikom repetativnih pokreta savijanja i podizanja koji mogu povećati fleksiju kičme i povećati stres na pršljenove, diskove i ligamente kičmenog stuba.
21. aprila 2021.
Povreda intervertebralnog diska

Povreda intervertebralnog diska kao uzrok bola u ledjima

Interverebralni disk ima mnogo funkcija, izložen je raznim silama i pokretima koji je zajedno sa fasetnim zglobovima odgovoran za kompresiona opterećenja kojima je trup izložen. Povreda intervertebralnog diska koja može uzrokovati bolove u leđima ili nastanak išijasa može nastati iz više mehaničkih načina, savijanjem kičmenog stuba, torzionim opterećenjem (uvijanjem), aksijalnim opterećenjem.
8. aprila 2021.
Gustina kostiju

Vitamin D i skolioza

Oko 30% osoba sa AIS ima smanjenu gustinu kostiju, osteopeniju, ova smanjena gustina nije samo u kičmi već u svim kostima tela. Ova smenjena gustina se direktno povezuje sa progresijom skolioze ne samo kod osoba sa AIS već I drugim tipovima skolioza (adultne).
23. marta 2021.
Adultna skolioza

Adultna skolioza

Adultna skolioza nastala još u adolescentnom dobu može biti podeljenja na tri starosne grupe ljudi: mlađe (18-30 godina), srednje (30-40 godina) i starije (preko 40 godina). Adultna skolioza najčešće nastaje kao posledica netretiranih ili neadekvatno tretiranih adolescentnih idiopatskih skolioza. Pacijenti sa adultnom skoliozom imaju različitu kliničku i radiološku sliku u odnosu na pacijente sa adolescentnom idiopatskom skoliozom. Razlike obuhvataju degenerativne promene unutar krivine, prirodnu istoriju progresije deformiteta i kliničke simptome.